Přejít k obsahu
110 Kč
Klinická propedeutika v klinických a interních oborech (
)
AUTOR: Luboš Holubec
ISBN: 978-80-261-0671-5
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Tato publikace podává studentům ucelené informace jak získat přehled o zdravotním stavu pacienta a o nových vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
110 Kč
Komerční komunikace (
)
AUTOR: Ludvík Eger, David Prantl, Karolína Ptáčková
ISBN: 978-80-261-0689-0
Rok vydání: 2017
Vydání: 2. rozš. a přeprac. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
2. rozšířené vydání úspěšných skript Komerční komunikace. Skripta se věnují komerční a marketingové komunikaci, reklamě, mediálnímu plánování, marketingu na internetu aj.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
110 Kč
Onemocnění a poranění tlustého střeva a konečníku (
)
AUTOR: Luboš Holubec
ISBN: 978-80-261-0673-9
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Tato publikace je určena pro posluchače bakalářského a magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů. Onemocnění tlustého střeva a konečníku jsou častá a v mnoha případech ohrožují nemocného na zdraví a životě. Proto je důležité znát příznaky choroby, možnosti upřesnění diagnózy a jejich konzervativní a chirurgickou léčbu.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
99 Kč
Výkonová elektronika. Svazek 3. Část 2. Měniče kmitočtu a střídavého napětí (
)
AUTOR: František Vondrášek, Tomáš Glasberger a kol.
ISBN: 978-80-261-0688-3
Rok vydání: 2017
Vydání: 3. rozš. vyd.
Vydavatel: FEL ZČU
Skripta jsou věnována měničům kmitočtu a střídavého napětí. Popisují napěťové a proudové střídače, pulsní usměrňovače, nepřímé měniče kmitočtu, maticové měniče a na závěr také střídavé spínače a měniče napětí.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
99 Kč
Elektrické pohony a výkonová elektronika (
)
AUTOR: Václav kůs
ISBN: 978-80-261-0639-5
Rok vydání: 2016
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEL ZČU
Skripta seznamují čtenáře se základní problematikou výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Skripta jsou určena nejen posluchačům na Fakultě elektrotechnické ZČU, ale také zájemcům z řad odborné veřejnosti.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
88 Kč
Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ (
)
AUTOR: Jana Coufalová
ISBN: 978-80-261-0649-4
Rok vydání: 2016
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Publikace je určena zejména budoucím (i současným) učitelům matematiky. Seznamuje čtenáře s přirozenými čísly a jejich výukou na 1. stupni základní školy. Na první díl navazuje díl druhý věnovaný číselným oborům.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
99 Kč
Matematika s didaktikou pro 2. ročník učitelství 1. stupně ZŠ (
)
AUTOR: Jana Coufalová
ISBN: 978-80-261-0650-0
Rok vydání: 2016
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Publikace je určena zejména budoucím (i současným) učitelům matematiky. Seznamuje čtenáře s číselnými obory. Druhému dílu předchází díl první věnovaný přirozeným číslům a jejich výuce na 1. stupni základní školy.
skripta
pedagogika

>5
Koupit
Detail
99 Kč
Zděné konstrukce I (
)
AUTOR: Luděk Vejvara
ISBN: 978-80-261-0578-7
Rok vydání: 2016
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FAV ZČU
Tato publikace se zabývá návrhem a posouzení svislých zděných konstrukcí pozemních staveb. Je určena pro studenty Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Může být ale využita i stavebními odborníky, projektanty, studenty stavebních škol a zaujmout může i širokou stavební veřejnost. Cílem publikace je rozšířit informace a znalosti o konstrukčním a statickém řešení zděných objektů.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
187 Kč
Základy statistiky a pravděpodobnosti (
)
AUTOR: Kateřina Mičudová, Mikuláš Gangur, Milan Svoboda, Pavla Říhová
ISBN: 978-80-261-0660-9
Rok vydání: 2016
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Cílem publikace je seznámit čtenáře se základy statistiky a pravděpodobnosti. Publikace představuje základní statistické analytické nástroje získávání, zpracování a vyhodnocování datových souborů.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
129 Kč
Ruský jazyk pro začátečníky 1 (
)
AUTOR: Jiřina Svobodová, Milena Rykovská
ISBN: 978-80-261-0511-4
Rok vydání: 2015
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Skripta jsou určena pro studenty ruského jazyka. Obsahují 6 lekcí věnovaných běžným lexikálně-konverzačním tématům, jako je seznamování, rodina, na návštěvě, orientace ve městě a doprava, nákupy a oblékání.
skripta
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
298 Kč
Dermatovenerologie (
)
AUTOR: Vladimír Resl
ISBN: 978-80-261-0387-5
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Publikace je určena především pro různé formy širokého spektra zdravotnického nelékařského bakalářského studia, ale svým rozsahem vhodně poslouží i pro magisterské a doktorandské studium. Může rovněž pomoci zdravotním sestrám, ale i posluchačům medicíny k opakování, rozšíření znalostí a k rychlé teoretické i praktické orientaci v poměrně značném rozsahu oboru dermatovenerologie.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
140 Kč
Do tajů arabské gramatiky (
)
AUTOR: Alí Saláma al-Grad, Assam Ramadan, Ivan Ramadan
ISBN: 978-80-261-0414-8
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Základním cílem této publikace je seznámení čtenáře s moderním arabským jazykem. Text je psán dvojjazyčně, za arabským textem, s vysvětlením gramatických struktur a ilustračními příklady, následuje transkripce a český překládané problematiky. Gramatická terminologie je uvedena kromě češtiny a arabštiny také v anglickém jazyce.
skripta
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
150 Kč
Korektivní kurz ruské výslovnosti (
)
AUTOR: Ema Vyčichlová, Alois Navrátil
ISBN: 978-80-261-0492-6
Rok vydání: 2015
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Učební text Korektivní kurz ruské výslovnosti je určen studentům vysokoškolských oborů s ruským jazykem pro práci v seminářích a cvičeních z ruské fonetiky i k samostatnému studiu. Jeho jednotlivé části mohou posloužit i pro práci v dalších praktických jazykových disciplínách.
skripta
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
125 Kč
Kuchařka pro začínající lezce (
)
AUTOR: Mária Fúčelová, Jiří Valachovič
ISBN: 978-80-261-0523-7
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Záměrem této bohatě ilustrované knížky je pomoci nováčkům i zkušenějším horolezcům získat nebo si alespoň připomenout znalosti, které využijí v průběhu celé své horolezecké kariéry. Učení se z vlastních chyb se v tomto sportu rozhodně nevyplácí.
skripta
sport

>5
Koupit
Detail
149 Kč
Laboratorní technika (
)
AUTOR: Taťána Drechslerová, Tereza Plačková, Ilona Bečvářová
ISBN: 978-80-261-0533-6
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Publikace seznamuje čtenáře se základy práce v laboratoři a s používanou laboratorní technikou. Představuje nedocenitelnou pomůcku pro studenty i zájemce, kteří s prací v laboratoři začínají, případně si chtějí osvěžit její základy.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
125 Kč
Marketing na internetu (
)
AUTOR: Ludvík Eger a kol.
ISBN: 978-80-261-0573-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Publikace slouží jako úvod k problematice marketingu na internetu. Text obsahuje množství odkazů na webové stránky a příkladů, jež Vám pomohou překročit úroveň začátečníků v oblasti marketingu na internetu. Skripta jsou určena jak pro studenty bakalářských studijních oborů se zaměřením na ekonomické disciplíny, tak pro zájemce z řad veřejnosti.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
179 Kč
Měření a zkoušení elektrických zařízení: využití počítače pro řízení experimentů a sběr dat (
)
AUTOR: Bohumil Skala
ISBN: 978-80-261-0546-6
Rok vydání: 2015
Vydání: 2. upravené vyd.
Vydavatel: FEL ZČU
Skripta představují - kromě klasických metod - i současný přístup k měření na elektrických strojích z pozice moderní (digitální) měřící techniky. Je poukázáno např. na použití PC pro měření, řízení experimentu, sběr dat a v neposlední řadě též na zpracování zkušebního protokolu.
skripta
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
199 Kč
Podniková ekonomika 1 (
)
AUTOR: Petra Taušl Procházková a kol.
ISBN: 978-80-261-0532-9
Rok vydání: 2015
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Studijní opora k předmětu Podniková ekonomika 1. Je určena jak pro studenty prezenční formy studia, tak i pro studenty kombinovaného studia. Publikace si klade za cíl poskytnout čtenářovi dostatečný teoretický přehled k problematice podnikové ekonomiky a zároveň poukázat na vybrané skutečnosti z praktického pohledu prostřednictvím příkladů k procvičení. Zajímavým a užitečným zpestřením jsou v jednotlivých kapitolách otázky k zamyšlení, které mají za úkol čtenáře povzbudit a motivovat k hlubšímu zamyšlení a procvičení zpracovaného tématu.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
132 Kč
Přehled měničů pro elektrické pohony (
)
AUTOR: Martin Pittermann
ISBN: 978-80-261-0598-5
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEL ZČU
Publikace představuje v širších souvislostech problematiku elektrických pohonů. Speciální pozornost, jak už sám název napovídá, je věnována měničům. Text je doplněn četnými příklady z praxe. Publikace je určena jak studentům ZČU, tak zájemcům z řad široké veřejnosti.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
88 Kč
Příklady z makroekonomie (
)
AUTOR: Miloš Nový
ISBN: 978-80-261-0491-9
Rok vydání: 2015
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Skripta „Příklady z makroekonomie“ jsou určena posluchačům kombinovaného studia a studia v rámci CŽV FEK ZČU v Plzni. Jsou členěna do deseti kapitol, jež se zabývají vybranými problémy makroekonomie a obsahují desítky řešených příkladů. Řešené příklady pomáhají studentům lépe se zorientovat v dané problematice.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička