Přejít k obsahu
390 Kč
Castellologica bohemica 18 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0840-5
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

Vyprodáno
Detail
650 Kč
Castellologica bohemica 17 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0747-7
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Castellologica bohemica 16 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0652-4
Rok vydání: 2016
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Castellologica bohemica 15 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0571-8
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna IX (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0575-6
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2014. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna X (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0576-3
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2015. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Castellologica bohemica 14 (
)
AUTOR: Zlata Gersdorfová (ed.)
ISBN: 978-80-261-0453-7
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Castellologica bohemica 14 navazuje na tradici sborníku založeným předním českým a evropským kastelologem prof. Tomášem Durdíkem. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna VII. (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0315-8
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2012. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna VIII. (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0399-8
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2013. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
230 Kč
Metternich a jeho doba (
)
AUTOR: Ivo Budil, Miroslav Šedivý
ISBN: 978-80-7043-860-2
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Metternichova zahraniční politika vůči Francii je analyzována v širším historickém kontextu s důrazem na výklad Metternichovy aktivity francouzskými historiky a politiky. Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009.
sborník
historie

Vyprodáno
Detail
20 Kč
Bezpečnostní politika IS (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 978-80-7043-554-0
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: CIV ZČU
Sborník příspěvků ke konferenci Bezpečností politika IS.
sborník
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
158 Kč
Deutsch macht Schule (
)
AUTOR: Gabriela Egersdorfová, Thomas Stahl
ISBN: 978-80-7043-684-4
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků z konference Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis.
sborník
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
124 Kč
Quine: Nejen Gavagai (
)
AUTOR: Ludmila Dostálová, Tomáš Marvan (eds.)
ISBN: 978-80-7043-638-7
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Sborník příspěvků ze semináře katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.
sborník
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
147 Kč
Literatur fur junge Leser (
)
AUTOR: Alena Kováříková, Thomas Stahl
ISBN: 978-80-7043-530-4
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník mezinárodních příspěvků na téma literatura a mladí čtenáři. Obsahem sborníku jsou např. studie rozebírající čtenářské návyky u dětí v ČR, zamyšlení proč nemecké děti (více ne) čtou a další příspěvky zaměřující se na roli literatury ve vztahu k dětským nebo dospívajícím čtenářům.
sborník
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
153 Kč
Vybrané články k ontologii a epistemologii (
)
AUTOR: Willard Van Orman Quine ; sestavili Tomáš Marvan, Ludmila Dostálová
ISBN: 80-7043-510-0
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Bez anotace
sborník
společenské vědy

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička