Přejít k obsahu
Kuděj 2016/1-2
Autor kolektiv
ISBN 2016-1-2
Rok 2016
Vydavatel FF ZČU
Typ ostatní
Cena 200 Kč

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, který vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o multidisciplinární pojetí kulturních dějin v širokém vymezení. Články mohou pokrývat jak teorii, tak metodologii vědy, nebo se zabývat konkrétní problematikou. Časový záběr sahá od pravěku až po soudobé dějiny. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, ankety, zprávy o významných akcích apod. Časopis vydává Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička